Pro muže neexistuje větší uspokojení než střelba, snad jen přesná střelba!
Hledat

Pravidla K4M

Kulová disciplína K4M - pravidla (výtah ze Střeleckého řádu ČMMJ)

Zbraň:
malorážka ráže .22“ LR (např. ZKM 451 a 452), nejsou přípustné speciální terčovnice a sportovní malorážky těžší než 3,20 kg,
puškohled může mít maximální zvětšení 6 x, použití puškohledu s menším zvětšením neopravňuje střelce k žádné výhodě, napínáček je přípustný,
je zakázané používat ortopedické a upravované pažby i nastavitelné součásti pažeb (botky),
všechny ostatní nepovolené doplňky zbraní výše neuvedené jsou zakázané.

Střelivo:
je přípustné jen s normální loveckou laborací, je nepřípustné celoplášťové střelivo a střelivo se stopovkou,
nejsilnější povolené střelivo je „.22 Long Rifle“.

Terče a ostatní pravidla závodu:
střílí se na pevné mezinárodní redukované terče lišky, srnce, kamzíka a prasete,
čas na střelbu: 6 min.,
vzdálenost: 50 m,
terč lišky se střílí v sedě nebo v leže, srnce ve stoji s oporou pevné tyče, kamzíka ve stoji s oporou volné tyče a terč prasete ve stoji z volné ruky,
střelecká stanoviště mají být v rámci možností krytá střechou a chráněná zástěnou proti dešti, větru a slunci tak, aby žádná část střeliště neposkytovala výhodu,
střelecká stanoviště o rozměrech 1 x 1 m mají být od sebe oddělena zástěnou, na každém stanovišti musí být: malý stolek nebo polička na odložení nábojů, věšák na odložení oděvu, stojan na nebo věšák na zbraně a jedna nebo dvě židle,
terče nemají být umístěny více než 750 mm nad a 1250 mm pod úrovní hlavně malorážky, terče nemají být stranou od střeleckého stanoviště více než 2000 mm, tato odchylka se zjišťuje kolmicí vztyčenou z plochy terče, která by měla procházet střeleckým stanovištěm,
za střeleckými stanovišti musí být volný prostor, aby se po něm mohl v celé šíři střeliště volně pohybovat rozhodčí na palebné čáře.

Výstroj a postoj střelce při střelbě:
střelec nesmí používat speciální střelecké kabáty a rukavice,
postoj střelce při střelbě ve stoje: střelec stojí na nohou bez další opory, zbraň drží oběma rukama opřenou o rameno, tvář a část prsou blíže k ramenům; záloktí a loket pravé ruky může opírat o prsa; při střelbě ve stoje na terč srnce a kamzíka je předepsaná opora o pevně (srnec) nebo volně (kamzík) postavenou tyč tloušťky asi 30 mm a délky cca 180 cm; střelec drží tyč rukou, kterou drží i zbraň za předpažbí; volně stojící tyč se nesmí o nic opírat a musí stát volně na zemi; pro praváky a leváky platí popis analogickou záměnou „pravý – levý“.

Hodnocení zásahů:
na loveckých terčích jsou kružnice nebo křivky (čáry) a plochy mezi nimi jsou označeny čísly 10, 9, 8 atd. až 0. Křivky (čáry) mohou být jednoduché nebo dvojité.
pokud střelec při průstřelu terče poruší venkovní stranu jednoduché křivky (čáry), hodnotí se takový zásah číslem vyššího kruhu; pokud je průstřel v blízkosti rozhodující čáry a volným okem se nedá správně rozhodnout, použije se lupa případně kalibr o průměru 5,6 mm, vsuvný kalibr se smí použít jen jednou a smí ho použít jen hlavní rozhodčí nebo jím pověřený předseda vyhodnocovací komise; rozhodnutí o zásahu, kde byl použit vsuvný kalibr je konečné a není možné proti němu podat protest; zásahy, u kterých byl použit vsuvný kalibr, se na terči vyznačí,
od povelu „pal“ se hodnotí každý vstřel směrem na terč, výjimky z tohoto pravidla platí v těchto případech: pokud střela neopustila hlaveň, pokud jde o výstřel (výstřely) na odmaštění nebo zahřátí hlavně a byly povoleny rozhodčím na střelišti, tyto výstřely se nesmí střílet na terč, ale tak, aby byla střela bezpečně zachycena valem,
nástřelné výstřely, pokud jsou povoleny, se zásadně započítávají do soutěže,
zásahy na jednotlivých terčích se mohou ukazovat jen při tréninku nebo kontrolních střelbách.

Protesty při kulových disciplínách:
pokud je střelec přesvědčen, že rozhodčí nepostupoval podle pravidel, může proti tomu podat protest hlavnímu rozhodčímu; proti rozhodnutí rozhodčího je možné se odvolat k hlavnímu rozhodčímu; protest proti rozhodnutí o hodnotě zásahu, které byly zjišťovány vsuvným kalibrem, není přípustný; není možné podat protest ani proti špatnému výsledku z důvodu nesprávně nastavených mířidel nebo pro jejich poruchu v průběhu střelby (optická mířidla) nebo pro jinou závadu zbraně nebo střeliva; opravná střelba je v takovém případě nepřípustná, a to i tehdy, když závadu zjistí střelec až po skončení střelby.

Postihy při kulových disciplínách:
pokud neodpovídá výstroj střelce příslušným ustanovením Střeleckého řádu ČMMJ, musí ji střelec na výzvu rozhodčího upravit, přičemž se nepovoluje opravný čas, při nesprávném postoji střelce při střelbě musí rozhodčí střelce napomenout; pokud se tento přestupek opakuje, rozhodčí na střelišti nařídí zastavit střelbu do té doby, než svůj postoj střelec upraví (bez prodloužení času) a postihne ho ztrátou dvou bodů z této položky,
střelec, který přenáší zbraň se zavřeným závěrem, musí být rozhodčím napomenut a při opakování je postižen ztrátou dvou bodů z poslední položky; při opakování tohoto přestupku, nebo když střelec nabíjí svoji zbraň mimo střelecké stanoviště, otáčí se s nabitou zbraní mimo směr střelby, musí ho jury na návrh rozhodčího odvolat ze soutěže a postupovat podle čl. 4.5 a 4.6 (Povinnosti střelců) Střeleckého řádu ČMMJ,
pokud použije střelec při střelbě korektora, rozhodčí korektora vykáže ze střeliště i jeho blízkosti a střelce postihne ztrátou dvou bodů z této položky,
pokud používá střelec pro kontrolu zásahů dalekohled o větším zvětšení než 10 x, rozhodčí ho postihne ztrátou dvou bodů z této položky a zakáže další použití dalekohledu,
pokud střelec vystřelí na terč více výstřelů než je stanoveno v položce, odpočítá se mu tolik nejvyšších zásahů, o kolik je jich v terči víc; pokud rozhodčí zjistí, že střelec doplní výstřel, o kterém si je jistý, že vůbec nezasáhl terč, bude se celá položka anulovat, případně jury střelce vyloučí ze soutěže, ztrátou dvou bodů postihne rozhodčí každého střelce, který vystřelí více výstřelů n odmaštění nebo zahřátí hlavně, než bylo povoleno rozhodčím,
pokud střelec vystřelí po uplynutí časového limitu, tj. po povelu „palbu zastavit“, je postižen odečtením tolika nejvyšších zásahů v terči, kolik ran po povelu vystřelil,
každý výstřel na terč některého z dalších závodníků se chybujícímu střelci hodnotí „NULA“ a odečtou se mu dva trestné body z příslušné položky; pokud se průstřely nedají rozeznat anuluje se tolik nejnižších zásahů, kolik mu jich sousední střelec nastřílel,
pokud střelec nenastoupí včas na střelecké stanoviště, umožní se mu položku odstřílet, pokud zmeškáním nechtěl střelec získat pro sebe výhodu rozhodnutím jury; za opožděný příchod bude postižen ztrátou dvou bodů v důsledku zmeškané položky, pokud nese střelec za zmeškání prokazatelně vinu.

Druhy soutěží:

Pořadatelé jednotlivých závodů mohou volit mezi tzv. malým a velkým standardem.

Malý standard se střílí v počtu 1 x 10 ran na každý terč v pořadí liška, srnec, kamzík a prase. Maximální možný nástřel je 400 bodů.

Velký standard se střílí v počtu 2 x 10 ran ve stejném pořadí terčů. Maximální možný nástřel je 800 bodů.

 

 
© streleckyklubtelc.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky